Home » Av denna världen: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen by Joel Halldorf
Av denna världen: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen Joel Halldorf

Av denna världen: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

Joel Halldorf

Published
ISBN :
Paperback
394 pages
Enter the sum

 About the Book 

Predikanten och sångförfattaren Emil Gustafson (1862–1900) hörde till dem som formade den svenska frikyrkligheten både under och efter sin levnad. Med sitt säregna och delvis kontroversiella budskap om ödmjukhet, överlåtelse och lidandets mening varMorePredikanten och sångförfattaren Emil Gustafson (1862–1900) hörde till dem som formade den svenska frikyrkligheten både under och efter sin levnad. Med sitt säregna och delvis kontroversiella budskap om ödmjukhet, överlåtelse och lidandets mening var han en annorlunda röst i det sena 1800-talets kyrkliga landskap. Hans släktskap med de kristna mystikerna gör honom till en gränsöverskridande gestalt som fortsätter att beröra. Här tecknas för första gången hans liv och spiritualitet i en vetenskaplig monografi där frågan om väckelserörelsernas relation till moderniteten står i fokus.Joel Halldorf (f. 1980) är verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet och Teologiska Högskolan Stockholm. Han har tidigare publicerat Lewis brev (2007) om pingströrelsens ledare Lewi Pethrus. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkohistoria vid Uppsala universitet.