Home » Tuyệt chiêu Tượng kỳ Trung Hoa: thời cổ by Dong A Sang
Tuyệt chiêu Tượng kỳ Trung Hoa: thời cổ Dong A Sang

Tuyệt chiêu Tượng kỳ Trung Hoa: thời cổ

Dong A Sang

Published June 7th 2014
ISBN :
ebook
Enter the sum

 About the Book 

Các nhà nghiên cứu tượng kỳ Trung Hoa đã tuyển chọn gần 3.000 ngàn thế cờ đặc sắc thời cổ, phân loại thành những nhóm tuyệt chiêu.Trong kho tàng quý giá ấy, chúng tôi tinh tuyển trên một trăm thế cờ, được chia làm 9 nhóm tuyệt chiêu, để cống hiến bạnMoreCác nhà nghiên cứu tượng kỳ Trung Hoa đã tuyển chọn gần 3.000 ngàn thế cờ đặc sắc thời cổ, phân loại thành những nhóm tuyệt chiêu.Trong kho tàng quý giá ấy, chúng tôi tinh tuyển trên một trăm thế cờ, được chia làm 9 nhóm tuyệt chiêu, để cống hiến bạn đọc.